SAFETY RESEARCH UNIT


20. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde Güvenlik Araştırma Birimi

Panel Oturumu

 • Özkan, T. (2018). Emniyet Kemeri-Türkiye: Üniversite, Polis ve Sivil Toplum Örneği. Panel: Trafik ve Ulaşım Psikolojisindeki Gelişmeler: Bilimin Toplum Yaşamına Dokunuşu. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15 - 17 Kasım, Ankara-Türkiye.


Sözlü Sunumları

 • Azık, D., & Özkan, T. (2018). Trafikte Öz düzenleyici Davranışlar ve Sapkın Sürücü Davranışları. (Sözlü sunum). 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15 - 17 Kasım, Ankara-Türkiye.
 • Öztürk, İ., Fındık, G., & Özkan, T.(2018). Cinsiyet Rolleri ve Sürücülükte İnsan Faktörleri İlişkisi. (Sözlü sunum). 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15 - 17 Kasım, Ankara-Türkiye.
 • Ersöz, C., Budak, N., Öztürk, İ., & Öz, B. (2018). Araç Kullanırken Müzik Dinlemek, Sürücü Dürtüselliği, Trafik Ortamının Risk Seviyesi ile Sürücü Davranışları ve Risk Algısı Arasındaki İlişki (Sözlü sunum). 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15 - 17 Kasım, Ankara-Türkiye.
 • Tekeş, B., Öztürk, İ., Kökkulunk, E., Kulaçoğlu, S., Pıçak, E., & Veisoğlu, S. (2018). Algılanan stresin saldırgan sürücülük ve sürücülük becerileri ile ilişkisi. (Sözlü sunum). 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15 - 17 Kasım, Ankara-Türkiye.
 • Gümüş, G., Öztürk, İ., & Tekeş, B. (2018). Psikolojik semptomların trafikte heyecan arama ile ilişkisinin incelenmesi. (Sözlü sunum). 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15 - 17 Kasım, Ankara-Türkiye.
 • Alavcı T., Öztürk, E., Gümüş, G., Tekin, M.E., Tekeş, B., & Üzümcüoğlu, Y. (2018). Kişilik özellikleri ve risk algısının motosiklet kullanım tarzı ile ilişkisi. (Sözlü sunum). 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15 - 17 Kasım, Ankara-Türkiye.
 • Barut, A., Çevik, B., Elçi, A., Özmen, T., Erkuş, U., & Tekeş, B. (2018). Trafikle ilgili kamu spotlarının sürücü dikkati üzerindeki etkisi. (Sözlü sunum). 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15 - 17 Kasım, Ankara-Türkiye.
 • Demir, B., Özkan, T., & Demir, S. (2018). Yaya Davranışları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. (Sözlü sunum). 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15 - 17 Kasım, Ankara-Türkiye.
 • Özdemir, F., & Özkan, T. (2018). Kimlik ve Yoksunluk: Ana Muhalefet Partisi Destekçileri Örnekleminde Senaryolar Yardımıyla Aşırı Grup-Yanlısı Davranışları İnceleme. (Sözlü sunum). 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15 - 17 Kasım, Ankara-Türkiye.
 • Demir, S., Özkan, T., Demir, B. (2018). Girişken ve Savunmacı Öz-Sunumun Belirleyicisi Olarak Hexaco Kişilik Özellikleri. (Sözlü sunum). 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15 - 17 Kasım, Ankara-Türkiye.


Poster Sunumları

 • Solmazer, G., & Karanfil, D. (2018).Bir helikopter kazasının «İnsan Faktörleri Analiz ve Sınıflandırma Sistemi» ile incelenmesi (Poster sunumu). 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15 - 17 Kasım, Ankara-Türkiye.
 • Ersan, Ö., & Özkan, T.(2018). Üniversite Restoranlarının Kurumsal Güvenlik Kültürünün Beş Seviyesi Temelinde Değerlendirilmesi. (Poster sunumu). 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15 - 17 Kasım, Ankara-Türkiye.
 • Bacın, S., Bahar, U., Erdoğan, S. & Tekeş, B. (2018). Profesyonel sürücülerin deneyimlediği tükenmişliğin sürücü davranışları ile ilişkisi. (Poster sunumu). 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15 - 17 Kasım, Ankara-Türkiye.
 • Gümüş, G., Ayyıldız, Y., Kalaycı, Ç., Ünverdi, M., & Tekeş, B. (2018). Uçuş güvenlik iklimi ve risk algısının pilotların emniyetsiz davranışları üzerindeki etkisi. (Poster sunumu). 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15 - 17 Kasım, Ankara-Türkiye.
 • Temel, İ., Tekeş, B., & Ersöz, C. (2018). Otostopa yönelik tutumların nitel ve nicel olarak incelenmesi ve özgecilik davranışı ile ilişkisi. (Poster sunumu). 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15 - 17 Kasım, Ankara-Türkiye.
 • Büyükbaş, S., & Tekeş, B. (2018).Akıllı telefon bağımlılığının trafikte sürücü davranışları ile ilişkisinin incelenmesi. (Poster sunumu). 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15 - 17 Kasım, Ankara-Türkiye.
 • Akpınar, S., Altan, B., Çolak, M., Kokoz, İ., & Tekeş, B. (2018). Profesyonel sürücülerde yorgunluk ve risk algısı ilişkisinin incelenmesi. (Poster sunumu). 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15 - 17 Kasım, Ankara-Türkiye.
 • Azık, D., & Öz, B. (2018). Negatif ve Pozitif Duygu Durumlarının Sürücü Davranışları ile ilişkisi: Bir Alanyazı Derlemesi (Poster sunumu). 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15 - 17 Kasım, Ankara-Türkiye.
 • Azık, D., & Özer, Ö., Kazemiafshar, A., Özkan, T.  (2018).  Atlantik Okyanusu Turist Uçağı Kazası Kök Neden Analiz Çalışması - Birgenair 301 Sefer Sayılı Uçuş (Poster sunumu). 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15 - 17 Kasım, Ankara-Türkiye.