SAFETY RESEARCH UNIT


Gizem Fındık

 

Office: B35 

Phone: +90 312 210 5115

E-mail: fgizem@metu.edu.tr

 

Biography


Ph.D., Middle East Technical University, Traffic and Transportation Psychology, 2016–Present.

M.S., Middle East Technical University, Traffic and Transportation Psychology, 2014–2016.

B.S., Middle East Technical University, Psychology, 2009-2014.

 

Research Interests


  • Aging, Older drivers, Safety interventions, Human factors in traffic

 

Publications


Ersan, Ö., Üzümcüoğlu, Y., Azık, D., Fındık, G., Kaçan, B., Solmazer, G., … Xheladini, G. (2019). The relationship between self and other in aggressive driving and driver behaviors across countries. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 66, 122-138.

Kaçan, B., Erkuş, U. U., Fındık, G., & Öz, B. (2018). Riskli sürücü davranışlarının Transteorik Model temelinde incelenmesi: Bir grup karşılaştırması çalışması. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 1(2), 33–47.

Kaçan, B., Fındık, G., Üzümcüoğlu, Y., Azık, D., Solmazer, G., Ersan, Ö., … Xheladini, G. (2019). Driver profiles based on values and traffic safety climate and their relationships with driver behaviors. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 64, 246-259.

Fındık, G., Lajunen, T., & Özkan, T. (2018). Profesyonel sürücülerde mesleki stres ve sapkın sürücü davranışları ilişkisinde tükenmişlik seviyesinin aracı rolü. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1–13.

Fındık, G., & Öz, B. (2018). Yaşlı sürücülerin trafik deneyimleri. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 8(1), 147-164. doi: 10.13114/MJH.2017.388